Hier is de jaaragenda te bekijken van CREME Nederland. Al onze events die wij in 2019 organiseren zijn hierin opgenomen. In de ledeninformatie staat alles over ons eindgebruikersplatform; leden, agenda, bestuur, algemene info en het inschrijfformulier.

 

Jaaragenda 2019

Ledeninformatie 2019

 
Secretariaat: info@CremeNederland.nl of 06-83087707

CREME staat voor “Corporate Real Estate Management Executives”.

doelstellingen

Kennisoverdracht en netwerken staan centraal.
Belangenbehartiging voor de Corporate Real Estate Manager.
 Uitwisseling van praktijkervaringen aan gelijkgestemden.
 Krachtenbundeling naar politiek en aanbieders van vastgoed.

leden Creme Nederland