Nieuwsbrief: Verzoek medewerking aan onderzoek “opleidingen”

Nieuwsbrief: Verzoek medewerking aan onderzoek “opleidingen”

Eén van de doelstellingen van CREME Nederland is om de kennis en de vaardigheden van de Corporate Real Estate Manager naar een hoger niveau te tillen. Hiervoor is de werkgroep “Opleidingen” in het leven geroepen. Zij gaat zich de komende tijd met deze uitdaging bezighouden. In deze nieuwsbrief geven wij aan hoe we dit proces gaan aanpakken.

Wat gaan we doen?
Wij gaan de “vraagkant” omtrent opleidingen in kaart brengen bij de leden van CREME Nederland en richten ons hierbij op de Corporate Real Estate Manager & Facility Manager op strategisch niveau. Ook de personen die opererend zijn op tactisch niveau en zich in de toekomst bezig willen gaan houden op strategisch niveau worden meegenomen (young talent).

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door Linda Julies, masterstudente TU/e Urban Systems & Real Estate. Zij gaat de komende 9 maanden zich hiermee bezighouden om een gedegen rapport op te stellen.

Linda3Introductie Linda
Linda is een enthousiaste masterstudente aan de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel zit ze in haar laatste jaar van de master Urban Systems & Real Estate en ze studeert af op het onderwerp Corporate Real Estate Management. Hierin doe ze onderzoek naar de activiteiten en skills van corporate real estate managers om zichzelf te kunnen professionaliseren.

Aanpak
De resultaten van het onderzoek presenteren we op het jaarevent van CREME Nederland op 15 november. We gaan het aanpakken in 3 fases:

 1. Meeloopstage
Linda gaat 2 à 3 dagen meelopen met meerdere Corporate Real Estate Managers (leden CREME Nederland) om zo inzicht te krijgen in jullie werkzaamheden/behoefte.

 2. Enquête
De input van deze “meeloopstage” gebruiken we voor een enquête. De leden ontvangen de enquête met het verzoek deze allemaal in te vullen. Niet alleen door henzelf, maar ook hun team kan deze invullen. Wij hopen op medewerking omdat we anders ook niet vooruit komen met deze werkgroep.

 3. Overzicht van alle huidige opleidingen
Linda maakt ook een overzicht van de opleidingen die er zijn voor de Corporate Real Estate Manager.

Verzoek tot medewerking
Om inzicht te krijgen in de werkzaamheden/behoefte van een Corporate Real Estate Manager, vragen wij de leden om zich kenbaar te maken indien ze interesse hebben om 2 à 3 dagen mee te werken aan de meeloopstage. Hierbij kunnen de leden gewoon hun werkzaamheden uitvoeren en worden ze een aantal dagen gevolgd door Linda. Zij zal de hele dag door de taken analyseren en aan het eind van de dag dit terugkoppelen met de desbetreffende Corporate Real Estate Manager.

We willen de meeloopstage van 2 à 3 dagen laten plaatsvinden in de maanden mei, juni en juli. Het vriendelijk verzoek om mij kenbaar te maken of je hiertoe bereid bent. Alvast bedankt voor de medewerking, namens de werkgroep Opleidingen.

leden-werkgroep-opleiding

Tel: 06 – 8308 7707
info@CremeNederland.nl | www.CremeNederland.nl 
Vreeburg 3 | 4901 XC | Oosterhout 

De CREME Nederland jaaragenda voor 2018

Leave a Reply