organisatie

De vereniging CREME is opgericht in 2005 en voert haar secretariaat bij Capstones. De statuten zijn vastgesteld en vormen de basis voor de inrichting van de vereniging.

bestuur

De bestuursleden worden in de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de vertegenwoordiging naar buiten toe. Zij legt verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid en de financiële positie.

Het huidige Creme Nederland bestuur bestaat uit:

Jeroen Heunen (Voorzitter)

Jeroen Heunen (Voorzitter)

Corporate Real Estate Manager

PwC

Saskia v/d Avort (Penningmeester)

Saskia v/d Avort (Penningmeester)

Director Corporate Real Estate

CGI

Rogier Hageman (Secretaris)

Rogier Hageman (Secretaris)

Corporate Real Estate Manager

TU Delft

Ronald Hack (Bestuurslid)

Ronald Hack (Bestuurslid)

Corporate Real Estate Manager

Achmea

Marijn Dekker (Bestuurslid)

Marijn Dekker (Bestuurslid)

Manager Huisvesting

TBI Holdings

Agnes van Klaveren (Bestuurslid)

Agnes van Klaveren (Bestuurslid)

Global Head Corporate Real Estate

Rabobank

Binnenkort bekend

Binnenkort bekend

Afdelingshoofd Concernhuisvesting

Werkzaam bij de gemeente

Founding Father

CREME is opgericht in 2005 op initiatief onze Fouding Father

Herman van den Berg

Herman van den Berg

Founding Father

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield

Amsterdam

Het secretariaat van Creme Nederland:

Capstones

Capstones

Secretariaat

Martijn Beckers

Martijn Beckers

eigenaar

 
contactgegevens secretariaat:

 

CREME Nederland

Tav Martijn Beckers
Vreeburg 3
4901 XC Oosterhout

06-83087707
info@cremenederland.nl

leden Creme Nederland